علیرضا خلیلی نیا مدیرعامل پتروشیمی شازند و عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز، در پیامی انتخاب مجدد مهرداد علی قارداشی رابه سمت ریاست فدراسیون تنیس روی میز تبریک گفت.

علیرضا خلیلی نیا مدیرعامل پتروشیمی شازند و عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز، در پیامی انتخاب مجدد مهرداد علی قارداشی رابه سمت ریاست فدراسیون تنیس روی میز تبریک گفت.

به گزارش وقایع نیوز ، در پیام تبریک خلیلی نیا به قارداشی آمده است:

جناب آقای علی قارداشی ، رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز ، انتخاب شایسته و مجدد جنابعالی را بعنوان رئیس فدراسیون تنیس روی میز تبریک گفته و بار دیگر حسن تدبیر، اعتماد شایسته، قاطع و حداکثری اعضای محترم مجمع فدراسیون را برای سومین دوره ی متوالی به فال نیک گرفته و روزهای خوش همراه با موفقیت های روزافزون برای جنابعالی وخانواده بزرگ ورزش های راکتی را آرزومندم.

ازدرگاه ایزدمنان عزت و سربلندی شما را برای خدمتی صادقانه، سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی درجهت تکرار موفقیت های گذشته و تاریخی پینگ پنگ ایران در میادین داخلی و بین المللی و رشد و شکوفایی بیش ازپیش در فصل نوین مدیریت جنابعالی در این مسئولیت را تمنا دارم.

علیرضا خلیلی نیا
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند
عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز