در راستای اصلاح نظام و کاهش شعب بانکی، پرونده ادغام بانک‌های نظامی قوامین، انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه سرانجام پس از گذشت دو سال، در سال گذشته نهایی شد.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از دو سال پیش کلید خورد و در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود که در پی آن ادغام بانک های نظامی از جمله انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال ۹۸ نیز، در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد.

در ابتدای خرداد سال گذشته، ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد از بانک‌های نظامی نهایی و موسسه اعتباری کوثر، قوامین و انصار نیز به ترتیب در آبان، آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ رسماً در بانک سپه ادغام شد.

بنابراین، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح پس از دو سال به پایان رسید و چهار بانک انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه به طور رسمی ادغام شدند.

یکی از ابعاد ادغام بانک‌های نظامی که مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، تسویه حساب با سهامداران این بانک‌هاست که طبق گفته معاون امور بانکی وزارت اقتصاد سهامداران بانک‌های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم می‌شوند که در مورد غیر وابسته‌ها که شامل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند، بر اساس ارزش گذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

همچنین طبق اعلام معمارنژاد، ارزش گذاری سهام سهامداران وابسته‌ به نیروهای مسلح، توسط سازمان حسابرسی نیز در حال انجام است و باید ارزش گذاری هر پنج بانک روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک‌ها تسویه حساب صورت گیرد.