کارشناس اقتصادی گفت: اجرای سیاست عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی اقتصاد ایران را از وقوع شبه‌ ابر تورم یا ابر تورم نجات داد و کسری بودجه دولت را با حراج و فروش اوراق جبران نمود.

حراج اوراق دولتی به داد تورم رسید، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، علی رضائیان با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در سال ۹۹ اجرای عملیات بازار باز و حراج اوراق دولتی بوده است، گفت: با توجه به کاهش قابل ملاحظه درآمد ارزی در سال جاری، دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بوده و اگر این کسری بودجه پولی شده و با استفاده از منابع بانک بانک مرکزی پوشش داده می‌شد، رشد نقدینگی و تورم بسیار شدید بود و به سطوح شبه ابر تورم و ابر تورم می‌رسید.

وی ادامه داد: هرچند تورم کنونی نیز رقم پایینی نیست و عموم مردم در فشار هستند؛ اما باید توجه داشت که آن میزان از کسری بودجه، قابلیت ایجاد تورم‌های بسیار شدید را داشت و بر همین اساس است که مجموعه اقدامات و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانع بروز ابر تورم شد.

رضائیان خاطرنشان کرد: در سال جاری فروش بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توسط بانک مرکزی انجام شده است که اگر این مبلغ قرار بود به طور مستقیم و از طریق، منابع بانک مرکزی تأمین شود حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد به پایه پولی کشور اضافه می‌شد که تأثیر شدیدی بر سایر متغیرها داشت و می‌توانست تورم را به میزان غیرقابل باوری افزایش دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در کنار کسری بودجه دولت باید به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده نیز توجه کرد که فشار مضاعفی بر رشد نقدینگی و پایه پولی وارد کرد.

رضائیان تاکید کرد: بر این اساس با در نظر گرفتن کلیه این شرایط اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و تورم بسیار تأثیرگذار بود که هر چند شاید به دلیل پیچیدگی‌های اجرایی و تخصصی برای عموم مردم قابل درک نباشد اما کارشناسان اقتصادی بر آن صحه می‌گذارند.