علیرضا رزم حسینی در نشست کارگروه جهش تولید صنعت خودرو که صبح امروز در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، کاهش التهاب قیمتی در بازار و حفظ حقوق مصرف کنندگان را از جمله دغدغه های اصلی وزارت صمت مطرح کرد و از خودروسازان و ایدرو خواست با طراحی شیوه‌های بهینه انواع فروش و پیش فروش در این راستا فعالیت نمایند.
افزایش حداکثری عرضه برای کاهش سوداگری در بازار خودرو/ انجام به موقع تعهدات تحویل خودرو به مشتریان

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر افزایش حداکثری تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان و انجام به موقع تعهدات تحویل تاکید کرد.

به گزارش وقایع به نقل از شاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست کارگروه جهش تولید صنعت خودرو که صبح امروز در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، کاهش التهاب قیمتی در بازار و حفظ حقوق مصرف کنندگان را از جمله دغدغه های اصلی وزارت صمت مطرح کرد و از خودروسازان و ایدرو خواست با طراحی شیوه‌های بهینه انواع فروش و پیش فروش در این راستا فعالیت نمایند.

رزم حسینی افزود : در برنامه ریزیهای ساماندهی بازار خودرو در صدد هستیم، منابع مالی و نقدینگی به جای گردش در فضای غیر مولد واسطه گری به فضای تولید تزریق شود تا باافزایش تولید و عرضه بیشتر ونیز بهبود کیفیتی خودرو ها به اهداف جهش تولید نزدیک تر شویم.

رزم حسینی در این نشست انجام به موقع تعهدات خودروسازان در انواع شیوه های فروش را عامل مهمی در آرامش روانی بازار برشمرد و منطقی شدن قیمت خودروها و کاهش زمینه و انگیزه سوداگری های منفعت طلبانه از طریق سیاست گذاری های مبتنی بر تولید حداکثری و نظارت مستمر را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه برشمرد.

وزیر صمت افزود: تمام برنامه‌ریزی‌ها و پیشنهادهای ارائه شده چه در سطح وزارت صمت و چه در سطح نهادهای بالادستی در راستای افزایش تولید خودرو و در نهایت با هدف آرامش بازار، واقعی شدن قیمت و افزایش رضایت مصرف کنندگان در حال انجام است.

رزم حسینی از خودروسازان خواست حداکثر ظرفیت تولید تمام سایت‌های خود در کشور را به صورت تمام وقت فعال نمایند.

وی تصریح کرد : در تمام الگوهای فروش ها، ساز و کارها به گونه ای تنظیم می شود که برای مصرف‌کنندگان واقعی بهترین شرایط تهیه خودرو از خودروسازان فراهم شود. همچنین در این سازو کارها با نزدیک شدن قیمت بازار به قیمت کارخانه از طریق حذف اختلاف قیمت کاذب ایجاد شده ، انگیزه‌ و امکان واسطه‌گری های زیاده خواهانه از بین خواهد رفت.

در این نشست همچنین علی آقا محمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیئت عامل ایدرو و مدیران خودروسازی دیدگاه‌های خود را مطرح نمودند.