مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی و حل مشکل سرانه روغن، می توانیم در حوزه دانه های روغنی تا ۷۰ درصد خوداتکا شویم.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از مهر: علیرضا مهاجر با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای نهایی می‌تواند منجر به تقویت تولید داخل شود، گفت: تا وقتی به واردات یارانه بدهیم و هزینه تولید بالا باشد، قاعدتاً واردات به صرفه تر است.

به گفته این مقام مسئول، اگر ضمن حذف ارز ترجیحی از واردات کالای نهایی، مشکل سرانه مصرف در داخل کشور را هم حل کنیم می‌توانیم در حوزه دانه‌های روغنی تا ۷۰ درصد نیاز کشور را در داخل تأمین کنیم.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشور ما هم اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد ضمن اینکه مصرف زیاد روغن خسارات جانی زیادی به افراد وارد می‌کند و سلامت آنان را به خطر می‌اندازد به همین دلیل باید مصرف این کالا به اندازه باشد اما متأسفانه شاهد تبلیغات گسترده در این زمینه بویژه از سوی رسانه ملی هستیم که این دو در تضاد با هم هستند.

مهاجر با بیان اینکه در طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی نیز به این مساله توجه شده بود، افزود: در طرح عنوان شده بود که مصرف سرانه روغن در دنیا ۱۲ کیلوگرم است و اگر ما مصرف سرانه روغن را در کشور خودمان که ۲۱ کیلوگرم است به ۱۵ کیلوگرم برسانیم بسیار در زمینه خوداتکایی مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در واقع با کاهش شش کیلوگرمی مصرف سرانه روغن در کنار افزایش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد در واحد سطح، ما می‌توانیم طی ۴ تا ۵ سال ۷۰ درصد نیاز کشور را در داخل تأمین کنیم. در غیر این صورت با رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه هیچگاه نخواهیم توانست به وعده‌هایی که می‌دهیم جامه عمل بپوشانیم.

مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی درباره طی سال‌های گذشته که طرح اجرا شده آیا مصرف سرانه روغن در کشور کاهش یافته است؟، گفت: ما هر کجا که می‌توانستیم و به هر میزان که وقت در اختیار داشتیم درباره لزوم کنترل مصرف روغن و کاهش مصرف سرانه آن صحبت کردیم و توانستیم میزان افزایش سرانه مصرف را تقریباً ثابت نگه داریم و حدود سه سال است که مصرف سرانه در همان حدود ۲۱ کیلوگرم مانده در حالی که اگر این تبلیغات انجام نمی‌شد مصرف سرانه به ۲۴ تا ۲۵ کیلوگرم می‌رسید و وابستگی ما به خارج از کشور در این حوزه ۱۰۰ درصد می‌شد.