گسترش همه جانبه روابط بین ایران و روسیه، سفیر ایران در مسکو گفت: ایران جدید در آستانه ۱۴۰۰ شمسی و روسیه نوین پس از پسا فروپاشی، با عبور از فراز و فرودهای روابط تاریخی دو کشور همسایه در رژیم های پیشین؛ در دوران جدید تلاش دارند تا از تجربیات گذشته برای خلق فرصت های تازه […]

گسترش همه جانبه روابط بین ایران و روسیه، سفیر ایران در مسکو گفت: ایران جدید در آستانه ۱۴۰۰ شمسی و روسیه نوین پس از پسا فروپاشی، با عبور از فراز و فرودهای روابط تاریخی دو کشور همسایه در رژیم های پیشین؛ در دوران جدید تلاش دارند تا از تجربیات گذشته برای خلق فرصت های تازه برای ایجاد صلح، ثبات، دوستی و ممانعت از ایفای نقش تخریبی عوامل ثالث در تعمیق روابط فی مابین خود استفاده کنند.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در رشته توییتی به مناسبت بیستمین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نوشت: «بیستمین سالگرد معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه یادآور ضرورت تحکیم مودت بین دو کشور همسایه و دوستی دو ملت و تاکیدی بر اصول بنیادین روابط دو کشور از جمله تعمیق روابط دوجانبه و مقابله با تهاجم اقتصادی و سیاسی قدرت‌های مداخله گر غربی در منطقه غرب آسیا و حفط ثبات و امنیت در منطقه است .

ایران جدید در آستانه ۱۴۰۰ شمسی و روسیه نوین پس از پسا فروپاشی با عبور از فراز و فرودهای روابط تاریخی دو کشور همسایه در رژیم های پیشین؛ در دوران جدید تلاش دارند تا از تجربیات گذشته برای خلق فرصت های تازه برای ایجاد صلح، ثبات، دوستی و ممانعت از ایفای نقش تخریبی عوامل ثالث در تعمیق روابط فی مابین خود استفاده کنند.

پیام راهبردی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور محترم روسیه و پاسخ متقابل ایشان؛ اراده و عزم رهبران عالی دو کشور را برای راهبری مستحکم و تعمیق روابط درازمدت و مستمر و پایدار بین دو همسایه بزرگ را به نمایش می گذارد.
 
آینده ای درخشان از گسترش همه جانبه روابط بین ایران جدیدوروسیه نوین و افق های روشن همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی پیش رو است.»