گازپروم روسیه اعلام کرد در ماه فوریه صادرات گاز خود به چین را از طریق خط لوله قدرت سیبری نسبت به آن‌چه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود افزایش داده و حجم آن را به سه برابر سال گذشته رسانده است.

صادرات گاز به چین، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، گازپروم روسیه اعلام کرد در ماه فوریه صادرات گاز خود به چین را از طریق خط لوله قدرت سیبری نسبت به آن‌چه در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود افزایش داده و حجم آن را به سه برابر حجم صادرات خود در سال گذشته رسانده است.

گازپروم در بیانیه‌ای اعلام کرد: صادرات گازبه چین از خط لوله قدرت سیبری به رشد خود ادامه داده است و از میزان ثبت شده در قرارداد ما بیشتر شده است. به این ترتیب صادرات ماهانه گاز طبیعی به چین در ماه فوریه ۳.۲ برابر فوریه سال گذشته شده است.

خط لوله ۳۰۰۰ کیلومتری قدرت سیبری کا از مزر بین دو کشور روسیه و چین می‌گذرد، از سال ۲۰۱۹ انتقال گاز طبیعی به چین را آغاز کرده است.

حجم انتقال این مسیر که به آن مسیر شرقی هم می‌گویند ۶۱ میلیارد متر مکعب در سال است که ۳۸ میلیارد مترمکعب برای صادرات تخصیص داده شده است. سال گذشته روسیه ۴.۱ میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر کرد و قرار است ۶ میلیارد متر مکعب دیگر به این مقدار اضافه کند.

گازپروم در بیانیه‌ای اعلام کرد: صادرات گازبه چین از خط لوله قدرت سیبری به رشد خود ادامه داده است و از میزان ثبت شده در قرارداد ما بیشتر شده است. به این ترتیب صادرات ماهانه گاز طبیعی به چین در ماه فوریه ۳.۲ برابر فوریه سال گذشته شده است.

خط لوله ۳۰۰۰ کیلومتری قدرت سیبری کا از مزر بین دو کشور روسیه و چین می‌گذرد، از سال ۲۰۱۹ انتقال گاز طبیعی به چین را آغاز کرده است.