وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، بر لزوم شفافیت در حوزه آموزش عالی تاکید کرد و رتبه بندی‌ها را یکی از ابزارهای شفاف سازی دانست.

لزوم شفافیت در حوزه آموزش عالی، به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، سعید نمکی روز شنبه در این نامه با تاکید بر لزوم شفافیت در حوزه آموزش عالی، رتبه بندی ها را یکی از ابزارهای شفاف سازی عنوان و تصریح کرد: همانطور که مطلع هستید، امروزه در مباحث بین المللی حوزه آموزش عالی، واژه “شفافیت” که ارائه دقیق و صریح اطلاعات در باب فعالیت های دانشگاهی است، مورد توجه ویژه ای قرار دارد. 

وی ادامه داد: امروزه دانشگاه ها برای حفظ اعتبار، دریافت بودجه بیشتر، جذب بهترین و درخشان ترین اساتید و دانشجویان، تلاش می کنند تا در رتبه بندی های مختلف برترین جایگاه ها را تصاحب کنند.

نمکی  تصریح کرد: همانطور که مطلع هستید، امروزه در مباحث بین المللی حوزه آموزش عالی، واژه “شفافیت” که ارائه دقیق و صریح اطلاعات در باب فعالیت های دانشگاهی است، مورد توجه ویژه ای قرار دارد. 

وی افزود: در این مقوله، رتبه بندی ها به عنوان یکی از ابزارهای شفاف سازی نام برده شده و هر ساله سازمان های متولی رتبه بندی دانشگاه ها تلاش می کنند تا عینی ترین تصویر از موقعیت دانشگاه ها در مقایسه با یکدیگر را در معرض قضاوت و تصمیم ذی نفعان مختلف (دانشجویان، مدیران، سیاستگذاران وغیره) قرار دهند و تاثیر فزاینده ای بر موسسات آموزش عالی و محیط پیرامون آنها می گذارند. همچنین، ایجاد رقابت مثبت و سازنده ناشی از رتبه بندی ها، نه تنها می تواند بهره وری ناشی از تلاش های تیمی را افزایش دهد، بلکه اغلب منجر به افزایش انگیزه، نوآوری و خلاقیت لازم برای بهبود فرآیندها و نتایج برجسته دانشگاهی می شود و امروزه دانشگاه ها برای حفظ اعتبار، دریافت بودجه بیشتر، جذب بهترین و درخشان ترین اساتید و دانشجویان، تلاش می کنند تا در رتبه بندی های مختلف برترین جایگاه ها را تصاحب کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سالهاست که انجام رتبه بندی های ملی در حوزه های پژوهشی و آموزشی به صورت مجزا منتشر و دانشگاه ها برای تصاحب موقعیت برتر رقابت می کنند. اما امروزه توجه به «رتبه بندی های چند بعدی» این نکته را تاکید می کند که دانشگاه هایی که به واسطه تحقیقات و فناوری یا آموزش، سطح بالایی از شهرت را به خود اختصاص داده اند، اگر در صدد جذب دانشجویان با توانایی بالا نیز هستند، بایستی در شاخص های رتبه بندی غیر پژوهشی و آموزشی نیز استانداردهای قابل قبولی را ضمانت کنند. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز سالهاست که انجام رتبه بندی های ملی در حوزه های پژوهشی و آموزشی به صورت مجزا منتشر و دانشگاه ها برای تصاحب موقعیت برتر رقابت می کنند.

رتبه بندی سال ۱۴۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی با محوریت مدل ۶ وجهی تعالی

وی تاکید کرد: لذا، در رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ تلاش شده است تا فعالیت در حوزه های دانشگاه در پیکره ای واحد و موثر بر کیفیت «سرمایه های انسانی» دیده شود. در این رتبه بندی، تلاش شده است تا با محوریت مدل شش وجهی تعالی، شاخص ها به گونه ای تعریف شود تا حرکت دانشگاه در راستای تحقق مرجعیت علمی، انسان سازی و حکمت بنیانی، فن آور با نگاه به آینده، ماموریت گرا، پاسخگو، و مطرح در گستره بین المللی، به سمت تعالی سوق یابد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از این نامه عنوان کرد: ضمن تشکر از معاونین محترم فرهنگی و دانشجویی، تحقیقات و فناوری، و آموزشی، که با تلاش مستمر خود و همکارانشان زمینه این رتبه بندی جامع را فراهم آوردند، از روسای دانشگاه ها انتظار می رود، با نظارت دقیق بر روند اجرای این طرح در دانشگاه خود، تلاش شود با همکاری و هماهنگی معاونت های مذکور، فعالیت های برجسته دانشگاه به سایرین معرفی شده و برای فعالیت هایی که قابلیت ارتقاء دارند، علاوه بر تعامل با این وزارت و تشریک مساعی در سطح کلان مناطق و سایر دانشگاه ها، برنامه ریزی مناسب و متناسب صورت پذیرد. 

انجام رتبه بندی های جامع و دوره ای

نمکی در این نامه اظهار امیدواری کرد که انجام رتبه بندی های جامع و دوره ای به یک مطالبه دانشگاهی از ستاد وزارت مبدل شود تا همه بتوانند حاصل تلاش های جمعی مدیران برجسته و همکاران شریفشان برای ارتقای کیفی دانشگاه ها را به نظاره و تحسین بنشینند.