رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد سه ماههٔ سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 10.7 درصد و رشد نه ماههٔ آن حدود ۸ درصد بوده که از تداوم رشد بخش حقیقى اقتصاد حکایت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد سه ماههٔ سوم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰٫۷ درصد و رشد نه ماههٔ آن حدود ۸ درصد بوده که از تداوم رشد بخش حقیقى اقتصاد حکایت می‌کند.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشت اینستاگرامی نوشت: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد سه ماههٔ سوم تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حدود ۱۰/۷ درصد و رشد نه ماههٔ آن  حدود ۸ درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقى اقتصاد حکایت می‌کند.

در پایان بهمن ماه رشد۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد۱۲ ماهه شبه پول۳۵.۳ درصد شد.رشد۱۲ماهه پول در مهرماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود. رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه۲۸.۱ درصدو در دیماه ۳۴.۳ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثراز کاهش انتظارات تورمی است.

با توجه به کاهش انتظارات تورمى ( که یکى از نشانه های آن، کاهش نرخ معاملات حواله های ارزی صادر کنندگان عمده به کانال ٢٢٠٠٠ تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته درسامانه نیما می‌باشد) وعدم ضرورت افزایش نرخ سود،برنامه بانک مرکزى برمبنای قرار دادن نرخ سودحول میانگین دالان نرخ سوداست.

در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی، خصوصاً، استفاده ازعملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹٫۷ درصد کاهش یافت. بانک مرکزى براى پرهیز از افزایش نرخ سودبه دنبال اجراونظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.