صبح روز ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۵، دودی مهیب از ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول، ساختمان پلاسکو، به آسمان برخاست. خشم شعله های آتش و دود، آنقدر شدید بود که از خیابان های اطراف هم آدم را می ترساند و انگار پلاسکو ۵۴ ساله داشت با تمام وجود درخواست کمک می کرد. با گذشت ساعاتی […]

صبح روز ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۵، دودی مهیب از ضلع شمال شرقی چهارراه استانبول، ساختمان پلاسکو، به آسمان برخاست. خشم شعله های آتش و دود، آنقدر شدید بود که از خیابان های اطراف هم آدم را می ترساند و انگار پلاسکو ۵۴ ساله داشت با تمام وجود درخواست کمک می کرد. با گذشت ساعاتی از آغاز حریق و تلاش آتش نشانان حوالی ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه پلاسکو فروریخت و جان عزیز ۱۶ آتش نشان و پنج شهروند را گرفت. با فروریختن ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشانانی که برای حفظ جان و مال شهروندان، شجاعانه تن به دل آتش زده بودند قلب میلیون ها نفر فشرده شد و شکست، اماباید پرسید سرانجام تمام هشدارها جهت جلوگیری از پلاسکوهای دیگر به کجا رسید؟

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، داود براتی – آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران- درباره تجربه اش برای جلوگیری از وقوع پلاسکوهای دیگر اظهار کرد: حادثه  پلاسکو یک فریاد بود. فریادی برای بسیاری از ساختمان ها که بگویند ما نیاز به توجه جدی به ایمنی ساختمانها در برابر حریق و حوادث  داریم.

آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: حادثه دلخراش پلاسکو  فریادی بود برای رسیدن به اهداف ایمنی و رسیدگی به وضعیت ساختمان ها و اماکن مهم شهر تهران که این فریاد را هنوز برخی ها نشنیده اند.

وی ادامه داد: اگر بعد از حادثه پلاسکو ، تلاش هایی برای تحقق اهداف ایمنی صورت گرفته به نظر می رسد کامل و با نگاه جدی نیست. پلاسکو نشان داد اگر ساختمان های مهم و پرخطر را رها کنیم، هر لحظه جان افراد تهدید می شود.

وی افزود: پلاسکو نشان داد، به رغم اینکه شهر ها تغییرات بسیاری داشته اند؛ اما متاسفانه از جنبه ایمنی که از  مهم ترین ملاحظات و الزامات در تغییرات کاربری و تراکم، توسعه بنا و افزایش ارتفاع ساختمان ها است و در استانداردها و مقررات ملی ساختمان بدان تاکید و برای همه صاحبان اماکن، مهندسین طراح و ناظر ، شهرداری ها و سایر عناصر مرتبط بر اساس قانون نظام مهندسی و سایر قوانین مرتبط الزامی می باشد، به این مهم توجه نشده است؟

براتی اظهار کرد: حادثه پلاسکو نشان داد برای رسیدن به اهداف ایمنی تمام حلقه ها و دستگاه ها باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به عنوان مثال بیمه هم از این قاعده مستثنی نیست و باید نقش خود را به درستی ایفا کند.

براتی اظهار کرد: اگر تا به حال بعنوان مثال بیمه مسیر جدایی را رفته و شرایط متفاوتی را داشته پس از حادثه پلاسکو  نشان داده شد که بیمه هم بر اساس تجارب جهانی  و استانداردهای معتبر، باید با سایر حلقه ها از قبیل آتش نشانی ها هم محور شده و در حقیقت باید در جهت تحقق اهداف مشترک در خصوص بهبود مستمر ایمنی و پیشگیری از بروز حریق و حوادث، تلاش هماهنگ داشته باشند.

وی گفت: بیمه باید از ابزار هایی که دارد استفاده کند تا شاهد افزایش مستمر  ایمنی و رعایت ضوابط  و مقررات باشیم.

آتش نشان بازنشسته و معاون پیشین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، اظهار کرد: با تغییر شیوه های صدور بیمه نامه، به ویژه در مرحله ارزیابی ریسک می توان صاحبان اماکن و کالاها را در زمان درخواست بیمه آتش سوزی، به رعایت فاکتورها و مولفه های ایمنی ترغیب کرد. اگر پیش از صدور بیمه نامه ارزیابی ریسک به درستی و با سطح تعمیق و تدقیق لازمه صورت بگیرد و  مکانی که ریسک آن از حد تعیین شده بالاتر بود بیمه آتش سوزی نشود، متقاضیان بیمه آتش سوزی نسبت به رفع معایب و نواقص و بهبود ایمنی اقدام می کند.

براتی افزود: در این رابطه در محلی که از ایمنی برخوردار باشد متناسب با ضرایب ایمنی و سطح سیستم ها و تمهیدات ایمنی و تدافعی در مقابل حریق و حوادث، می توان تعرفه بیمه آن را کاهش داد و یا تخفیف منظور کرد.

معاون پیشین سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: در برخی از مکانها،  ریسک ها و مخاطرات از حد مجاز بالاتر و غیر قابل قبول است و نباید  بیمه آتش سوزی و حوادث  شود در غیر اینصورت موجب ایجاد حاشیه امنیت کاذب ایمنی شده و صاحبان اماکن و کالا در اینگونه موارد،  در مقابل بسیاری از نواقص و کاستی های ایمنی، دلخوش به سرمایه بیمه آتش سوزی هستند که جبران خسارات خواهد کرد؟

براتی گفت: اگر تمام حلقه ها و عناصر مرتبط از جمله  شهرداری، آتش نشانی، کارفرماها، بیمه ها، اتحادیه ها و صنوف، اداره بازرسی کار ، استاندارد، نظام مهندسی و دستگاههای دولتی فرادستی مرتبط با ساختمانها و اماکن مهم شهر، در خصوص رعایت ایمنی وحدت رویه و هماهنگی وجود داشته باشد و قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و  الزامات فنی و ایمنی  به درستی رعایت شود شاهد بهبود مستمر ایمنی خواهیم بود.

معاون سابق سازمان آتش نشانی تهران تاکید کرد: اگر تمام قوانین به درستی با نقش پذیری عناصر مرتبط  و استفاده از پتانسیل های موجود در نهادها و دستگاه ها بر اساس شرح وظایف سازمانی رعایت شود و هر کدام از این عناصر نقش خود را به درستی ایفا کند با تلاش هماهنگ و فعالیت های هم محور و هدفمند، به اهداف ایمنی با لحاظ تسریع و تسهیل در فرایند ایمن سازی میرسیم، در غیر این صورت این ناهماهنگی ها باعث می شود که به اهداف ایمنی نرسیده و یا منجر به افزایش هزینه ها و سطح نازل ایمنی باشیم.

براتی در پایان تاکید کرد: شرایط  کانون های خطر در شهر تهران و درساختمان هایی از قبیل پلاسکو ایجاب می کند که دستگاه های فرادستی که نقش سیاست گذاری و راهبرد حکومتی و یا ایجاد زیرساخت لازم به منظور حرکت روان چرخ های سنگین ایمنی شهر را بر عهده دارند و در این زمینه نقش اساسی و زیربنائی را بر عهده دارند بیش از پیش و مجدانه نسبت به رفع کاستی ها ونواقص در قوانین و مقررات و یا توسعه و تکمیل آنها اقدام کنند.