بانک مرکزی در گزارشی وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی را در ۹ ماهه سالجاری منتشر کرده است که طبق آن، در کل ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است.

به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، اوراق مالی اسلامی که اوراقی بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که طراحی آن‌ها بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلام بوده است. 

در بودجه سالجاری به دولت اجازه داده شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی و ارزی) و شرکت‌های دولتی نیز تا ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر کنند. 

همچنین، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می توانند با تایید وزارت کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند و حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد.

تضمین اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ در صد شهرداری‌ها است که تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

در این زمینه، بررسی وضعیت انتشار اوراق مالی اسلامی در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری نشان می‌دهد که در کل ۱۴۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که سهم اوراق بدهی دولتی از این میزان ۱۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و با رشد ۹۰.۹ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته مواجه شده است.

در این مدت معادل ۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با سال گذشته ۳۲.۱ درصد کاهش یافته و اوراق سلف موازی استاندار و منفعت منتشر نشده است.

همچنین، به میزان ۹۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مراجعه و معادل ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تومان اوراق بدهی شهرداری منتشر شده است که انتشار اوراق بدهی شهرداری با ۳۲.۹ درصد کاهش مواجه شده است.

علاوه براین، انتشار اوراق بدهی شرکتی نیز با ۸۸۶.۸ درصد رشد به رقم ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.