با پیچیده شدن مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی امروز بیش از هر زمان نیازمند مشورت گرفتن از اهل‌فن هستیم .بهتر است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد.

با پیچیده شدن مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی امروز بیش از هر زمان نیازمند مشورت گرفتن از اهل‌فن هستیم .بهتر است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد…

به گزارش وقایع نیوز به نقل از باهاتیم، ما ایرانی‌ها به‌خصوص متولدان دهه ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ خودمان را در همه زمینه‌ها عقل کل می‌دانیم و تصور می‌کنیم اگر در مورد یک مسئله تخصصی نظر ندهیم یا خدای‌ناکرده نظر یک متخصص را سؤال کنیم، کلیه اعتبار و آبروی اندک‌اندک جمع شده خویش را به فنا داده‌ایم!

اساساً هزینه برای مشاوره را که یک خرج بیهوده و فانتزی می‌دانیم که در شأن عقل کلی چونان “ما” نیست!

همین موضوع سبب شده تا دادگاه‌های ما پر باشند از پرونده ندانم‌کاری‌ها و جدال و خشم و عداوت و حتی قتل در بین دوستان و اقوام و حتی خانواده.

امروزه فقط مردم برای گرفتن مشورت و درمان به اطباء مراجعه می‌کنند که البته این در صورتی است که خوددرمانی‌ها و عمل به توصیه‌های خاله و خان باجی را در آمار لحاظ نکنیم.درواقع بیشتر ما وقتی به پزشک متخصص مراجعه می‌کنیم که کار سخت شده و حتی گاهی وقت‌ها از کار گذشته .

ولی واقعیت این است که باید یاد بگیریم و به نسل بعد هم یاد بدیم که با پیچیده شدن مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی امروز بیش از هر زمان نیازمند مشورت گرفتن از اهل‌فن هستیم .بهتر است قبل از اینکه اتفاقی بیفتد و مسائل چنان در هم بپیچند که تبدیل به کلاف سردرگم و گاهی کره کور بشوند، از وکیل و مشاور و … کمک بگیریم.

به قول ابوعلی سینای بزرگ پیشگیری بهتر از درمان است و هزینه نه‌چندان زیاد برای مشاوره از اهل‌فن بسیار به‌صرفه‌تر و عقلانی‌تر از هزینه‌های گزاف و سرگردانی در راهروهای بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها و … است! این را هم فراموش نکنیم که خیلی وقت‌ها درنهایت هیچ‌چیزی هم عایدمان نخواهد شد!!

وکیل بگیرید، قول می دهم چیزی از شما کم نخواهد شد!