کدام معدنی‌ها مالیات صادرات می‌دهند؛ فهرست مواد، محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی اعلام شد.

کدام معدنی‌ها مالیات صادرات می‌دهند؛ فهرست مواد، محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز، براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام شد که از امسال، صادرات محصولات خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شود.

بنابراین دولت طبق بند ت تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، صادرات محصولات صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد.

براساس مصوبه هیات وزیران، در متن این ابلاغیه آمده است: در جلسه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ هیات وزیران، فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی، در نامه شماره ۱۳۳۲۹۱ توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خامِ مشمول مالیات و عوارض صادراتی از لینک قابل مشاهده است.