روز گذشته صنعت برق کشور با ارائه جداول خاموشی مجددا زمزمه تاریکی را مطرح کرد، هرچند که شاهد خاموشی گسترده ای نبودیم اما سوال پیش از این مطرح شده بود که انتشار جداول خاموشی و از آن بدتر اعمال خاموشی بدون اطلاع قبلی توجیه دارد؟

تحویل گاز بیشتر به نیروگاه ها، به گزارش وقایع نیوز به نقل از ایسنا، بیست و سوم دی ماه در تهران و برخی از استان ها شاهد خاموشی های پراکنده ای بودیم که بدون اطلاع قبلی  رخ داد و آنطور که مسوولان برقی اعلام کردند حتی خودشان هم شگفت زده شدند، طبق گفته های مصطفی رجبی مشهدی – سخنگوی صنعت برق کشور در آن زمان، به دلیل اینکه خاموشی ها مقطعی بود امکان اطلاع رسانی وجود نداشت. علت این مساله نیز از طرف او مشکل سوخت و محدودیت تامین گاز عنوان شد.

پس از آن روز قرار شد تا خاموشی با اطلاع قبلی صورت بگیرد، در همین راستا روز گذشته جداول خاموشی منتشر شد اما خاموشی چندانی را کشور تجربه نکرد، این بار نیز مطرح شد که به دلیل محدودیت در تامین سوخت نیروگاه ها و افزایش مصرف گاز بخش خانگی، احتمال بروز خاموشی ها وجود داشت چرا که نیروگاه های حرارتی کشور عمدتا با گاز کار می کنند.

افزایش مصرف گاز در بخش خانگی از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران شد

این صحبت ها در حالی است که حسن منتظر تربتی – مدیر عامل شرکت گاز به ایسنا گفت: از ابتدای سال تا کنون، به طور میانگین حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به نیروگاه های کشور تحویل داده شده که از این رقم، ۵۰۰ میلیون مترمکعب مازاد عرضه، در همین روزهای سرد سال بوده است.

وی با بیان اینکه ما متناسب با سال قبل و حتی بیشتر، تأمین گاز برای نیروگاه ها کرده ایم، گفت: ما بار افزایش مصرف گاز در بخش خانگی را از طریق دیگری جز محدودیت نیروگاهی جبران کرده ایم، افزایش مصرف گاز بخش خانگی را به نیروگاه ها تحمیل نکردیم بلکه سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها بیش از سال گذشته بوده اما در نیروگاه ها نیز رشد مصرف سوخت به تبع رشد مصرف برق در کشور رخ داده است.

نیاز نیروگاه ها به سوخت بیشتر از برنامه بود

مدیر عامل شرکت گاز با بیان اینکه مصرف برق امسال بیش از برنامه های اعلامی وزارت نیرو بوده، از این رو بخشی از این خاموشی ها به خاطر افزایش مصرف برق و به تبع آن افزایش مصرف سوخت معادل نیروگاهی بیش از برنامه اعلامی قبلی بوده است، گفت: برنامه اعلامی وزارت نیرو تأمین نیاز مصرف ۱۸۰ میلیون مترمکعبی سوخت معادل برای نیروگاه ها بود، در حالی که در برخی روزها این نیاز سوخت در نیروگاه های کشور به بیش از ۱۹۰ میلیون مترمکعب رسید و بخشی از این خاموشی ها شاید در جهت جبران مازاد نیاز سوخت نیروگاه ها باشد.

منتظر تربتی با تاکید بر اینکه اگر رشد مصرف برق در زمستان امسال نداشتیم، چه بسا خاموشی نیز صورت نمی گرفت، تصریح کرد: سال آینده نیز با مابقی فاز های باقی مانده در پارس جنوبی ۵۰ تا ۶۰ میلیون متر مکعب افزایش تولید خواهیم داشت اما تجربه نشان داده که توسعه تولید به تنهایی کافی نیست و هر چه تولید شود مصرف پیشی خواهد گرفت لذا تمام تمرکز در کشور باید روی مدیریت مصرف باشد.

وی با بیان اینکه مصرف برق رشد زیادی داشته و بخش مدیریت مصرف در بخش برق باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: توجه به مدیریت مصرف می تواند راهگشای شرایط فعلی باشد.

مدیر عامل شرکت گاز در پاسخ به این سوال که آیا آیا می توان گاز بیشتری در اختیار نیروگاه ها قرار داد؟ گفت: در بخش توازن تولید و مصرف در کشور سهم هر بخش مشخص است و ما باید توازن در تامین گاز برای تمام بخش ها را ایجاد کنیم.