به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: در حوزه دیمزارها هم با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها ۷۰درصد گندم دیم در قالب این طرح بیمه شد که سبب افزایش پورتفوی صندوق شد و برنامه های صندوق نیز متناسب با آن تغییر یافت.

۷۰درصد کشت گندم دیم تحت پوشش بیمه است، رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی گفت: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اجرای کشت قراردادی سبب شد برای صندوق بیمه فرصتی پیش بیاید و اکنون ۳۰درصد سطح زیر پوشش بیمه مربوط به کشت قراردادی گندم باشد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: در حوزه دیمزارها هم با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها ۷۰درصد گندم دیم در قالب این طرح بیمه شد که سبب افزایش پورتفوی صندوق شد و برنامه های صندوق نیز متناسب با آن تغییر یافت.

حسین حدادنژاد اظهار داشت: بیمه آبزیان نیز در سال زراعی مذکور بسیار رشد داشت و برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز برنامه های متنوعی داریم؛ لذا با تغییر نرخ خرید محصولات کشاورزی و افزایش بودجه صندوق به شش هزار میلیارد تومان توقع افزایش نفوذ بیمه را داریم و تعهدات ما نیز متناسب با قیمت ها بالاتر خواهد رفت.

وی تصریح کرد: در سال جاری کشاورزی قراردادی نیز در کشور رونق گرفته و در سال زراعی بعدی بناست که ۶/۶میلیون سطح زیر کشت گندم زیر کشت قراردادی برود که این امر دو برابر سطح بیمه شده ماست؛ لذا حجم کار صندوق بسیار بالا می‌رود .

وی افزود: در سال زراعی بعد توسعه بیمه عوامل تولید را مدنظر داریم و با سازکاری جدید قصد داریم ضریب نفوذ در این حوزه را افزایش دهیم که زیرساخت‌های این کار ایجاد شده است.

حدادنژاد گفت: در حال حاضر در مرز استاندارد بیمه‌های اختیاری جهان هستیم و حدود ۲۵درصد را بیمه شده داریم و بیشتر از این نیازمند حمایت قانون گذاران، کمک دولت و فرهنگ سازی است.

رئیس اداره کل توسعه خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: در حوزه طیور ۱۰۰درصد طیور کشور بیمه است و در حوزه دام نیز ۲۰درصد دام کشور بیمه است که بنا داریم این عدد را ارتقاء دهیم و در صورت زنجیره شدن قوانین حتماً این مورد محقق خواهد شد.

در بخش زراعت هم با شرط اجرای کشاورزی قراردادی و حمایت‌های اعتباری دولت قطعاً ضریب نفوذ بیمه به بیش از ۵۰درصد می رسد.