بایگانی‌های ابلاغ مصوبه - وقایع نیوز
ابلاغ مصوبه غیرقانونی نرخ گندم/مجلس تخلف دولت را پیگیری می‌کند 18 اردیبهشت 1400

ابلاغ مصوبه غیرقانونی نرخ گندم/مجلس تخلف دولت را پیگیری می‌کند

ابلاغ مصوبه قیمت ۵۰۰۰ تومانی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی که با بدعت تازه دولت تعیین شد، با واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس مواجه شد.