بایگانی‌های ابنیه فنی - وقایع نیوز
اتمام تعمیرات ۱۳۰۰ پل و ابنیه فنی در راهها و محورهای مواصلاتی 29 تیر 1401
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد:

اتمام تعمیرات ۱۳۰۰ پل و ابنیه فنی در راهها و محورهای مواصلاتی

اتمام تعمیرات ۱۳۰۰ پل و ابنیه فنی در راهها و محورهای مواصلاتی از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تا کنون ، تعمیرات ۱۳۰۰ پل و ابنیه فنی در طول راهها و محورهای مواصلاتی کشور به اتمام رسیده است .