بایگانی‌های ابنیه - وقایع نیوز
خودکفایی ایران در تولید تخم نوغان 23 دی 1399
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:

خودکفایی ایران در تولید تخم نوغان

خودکفایی ایران در تولید تخم نوغان، جلسه تولید تخم نوغان با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی و شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود برگزار شد.