بایگانی‌های ابوالحسن خلیلی - وقایع نیوز
دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند 27 شهریور 1400
گلوگاه‌های واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال 1400

دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اتاق تهران: هفتاد و هشتمین جلسه شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس این شورا و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر این شورا برگزار شد، به بررسی مصوبه هیات مقررات‌زدایی در مورد محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران و رفع ابهام از این مصوبه اختصاص یافت. در این جلسه، همچنین وضعیت واردات کالاهای اساسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.