بایگانی‌های ابوذر سروش - وقایع نیوز
‌معرفی بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیأت انتظامی بانک‌ها 06 مهر 1401
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد

‌معرفی بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیأت انتظامی بانک‌ها

‌معرفی بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده به هیأت انتظامی بانک‌ها، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.