بایگانی‌های اتمی - وقایع نیوز
شرط ایران برای روشن‌شدن دوربین‌های آژانس 14 مرداد 1401
اسلامی اعلام کرد :

شرط ایران برای روشن‌شدن دوربین‌های آژانس

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: دوربین‌ها به شرطی فعال و روشن می‌شود که همه موارد ادعایی و اتهامی علیه ایران کنار گذاشته شود.