بایگانی‌های اتوسرویس - وقایع نیوز
جشنواره اتوسرویس بانک برگزار شد 14 اسفند 1400
از یکم تا یازدهم اسفندماه

جشنواره اتوسرویس بانک برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: به مناسبت روز ۶ اسفند که چند سالی است روز اتوسرویس نامگذاری شده است، این استارتاپ تصمیم به برگزاری جشنواره اتوسرویس برتر گرفته است که از  ۱ اسفند ماه آغاز شده است.