بایگانی‌های اثرات شدید - وقایع نیوز
تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها چه خواهد کرد؟ 28 خرداد 1401

تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها چه خواهد کرد؟

تحریم‏‏‌های جدید آمریکا با پتروشیمی‏‏‌ها چه خواهد کرد؟ تحریم‌‌‌های آمریکا به سه‌شرکت پتروشیمی فن‌‌‌آوران، خارک و مارون رسید.