بایگانی‌های اثرگذاری - وقایع نیوز
تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعادل را به بازار بازمی‌گرداند؟ 14 فروردین 1401
مُسکن یا گره گشا؟

تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعادل را به بازار بازمی‌گرداند؟

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز، الهام صادقی: آنگونه که بیان شده در طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده تا از از ماه‌‌‌‌های نخست امسال، روند تحویل واحدها آغاز شود، این در حالی بوده که پیش از این بیان شده بود که طرح مذکور با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند این روند را با مشکل مواجه کند. آن هم برنامه‌ای که با طرح ملی مسکن ادغام شده و قرار بر این بوده تا دغدغه متقاضیان آن طرح را نیز برطرف کند.