بایگانی‌های اثرگذار - وقایع نیوز
سبد معیشت کارگران که سلیقه‌ای نیست 08 دی 1399

سبد معیشت کارگران که سلیقه‌ای نیست

سبد معیشت کارگران که سلیقه‌ای نیست، کمیته دستمزد شورایعالی کار در حالی اولین جلسه رسمی خود را فردا تشکیل می‌دهد و به ابعاد تعیین دستمزد ۱۴۰۰ می‌پردازد که بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و مقامات کارگری بر لزوم محاسبه دقیق هزینه‌های سبد معیشت و تورم کالاهای حیاتی و ضروری خانوارهای کارگری تاکید دارند.