بایگانی‌های اجاره کارت ملی - وقایع نیوز
تشدید نا اطمینانی فعالان اقتصادی به بازار ارز/رونق اجاره کارت ملی 04 خرداد 1400

تشدید نا اطمینانی فعالان اقتصادی به بازار ارز/رونق اجاره کارت ملی

قیمت ارز پس از نزول شتابان خود تا کف کانال ۲۰ هزار تومان و سپس صعود تا کانال ۲۳ هزارتومان، اینک شاهد تحرک دلالان و گرم شدن نسبی بازار اجاره کارت ملی است.