بایگانی‌های اجازه‌نامه برداشت - وقایع نیوز
۲۵ هزار میلیارد تومان را برگردانید+سند 13 تیر 1401
وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بانک مرکزی 880 میلیون یورو از حساب سازمان تعاون روستایی به صورت غیرقانونی برداشت کرد

۲۵ هزار میلیارد تومان را برگردانید+سند

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: از آن‌جا که تاکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی حساب ارزی نداشته و برای نخستین‌بار درخواست افتتاح حساب ارزی (آن هم با این حجم نقدینگی) را نموده است؛ می‌باید طی مراحلی، واحد بازرگانی درخواست مصارف (خرید انواع نهاده)‌ و دلایل نیاز به افتتاح حساب ارزی و میزان تراکنش مالی‌ را رسماً به مدیرعامل ارائه و مدیرعامل نیز گزارش آن را در هیات‌ مدیره مطرح و مصوبه دریافت می‌کرد.