بایگانی‌های اجرای طرح منع تردد - وقایع نیوز
اجرای طرح منع تردد در تهران ادامه دارد 17 اسفند 1399
بندپی در جمع خبرنگاران:

اجرای طرح منع تردد در تهران ادامه دارد

استاندار تهران با بیان اینکه همکاری مردم در اجرای طرح منع تردد شبانه کمرنگ شده است، گفت: این محدودیت‌ها همچنان اعمال خواهد شد و از شهروندان درخواست همکاری در این زمینه داریم.