بایگانی‌های اجرای عدالت - وقایع نیوز
اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران 24 آبان 1400
آموزش، پایش، اصلاح، استانداد سازی و رتبه بندی معادن و صنایع معدنی

اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: اجرای طرح توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی ایران، توسعه پایدار، الگویی”نظام مند” و”هوشمندانه” است که براساس آن می توان با استفاده از حداقل منابع و امکانات، به اهداف چهارگانه توسعه پایدار دست یافت:

قاضی اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور کند 11 اسفند 1399
رئیس قوه قضاییه:

قاضی اسم افرادی که در حبس قرار دارند را دائم مرور کند

رئیس قوه قضاییه گفت: در امر قضا، علم و ادب مباحث مهمی برای کسی است که در کسوت و جایگاه قضا قرار گرفته است.

رییسی: امروز اجرای عدالت از همه چیز شیرین‌تر است 14 بهمن 1399
در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره)

رییسی: امروز اجرای عدالت از همه چیز شیرین‌تر است

رییس قوه قضاییه گفت:امروز اجرای عدالت برای جامعه از همه چیز شیرین تر است.