بایگانی‌های اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک - وقایع نیوز
اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال آینده 27 بهمن 1399
قائم‌ مقام بانک مرکزی اعلام کرد:

اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک از ابتدای سال آینده

قائم‌ مقام بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام شود، گفت: دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.