بایگانی‌های اجرای 24 طرح معدنی و صنعتی - وقایع نیوز
فروش سالانه ۵ میلیارد دلاری چادرملو پس از اتمام پروژهای جدید 30 خرداد 1401
برای اجرای 24 طرح جدید بالغ بر 4 میلیارد یورو سرمایه گذاری پیش بینی شده است

فروش سالانه ۵ میلیارد دلاری چادرملو پس از اتمام پروژهای جدید

فروش سالانه ۵ میلیارد دلاری چادرملو پس از اتمام پروژهای جدید، مهندس ناصر تقی زاده در جلسه بررسی روند اجرایی طرح های توسعه چادرملو که با حضور مدیران و مجریان طر ح های توسعه برگزار شد با اشاره به اهمیت اجرای ۲۴ طرح معدنی و صنعتی چادرملو گفت : برای اجرای این طرح ها بالغ بر ۴ میلیارد یورو سرمایه گذاری پیش بینی شده است که فروش حاصل از محصولات تولیدی طرح های جدید، سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار خواهد بود .