بایگانی‌های اجماع سازی علیه ایران - وقایع نیوز
چرا نباید فرصت “مذاکرات وین” را از دست داد؟ 07 اردیبهشت 1400
یک کارشناس مسائل بین‌الملل مطرح کرد

چرا نباید فرصت “مذاکرات وین” را از دست داد؟

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه فرصت مذاکرات وین، فرصت مغتنمی است و نباید از بین برود، گفت: باید در عین پرهیز از شتاب زدگی، از فرصت مذاکرات وین برای دستیابی حداکثری به حفظ منافع ملی استفاده کرد.