بایگانی‌های احداث سیلوی غلات - وقایع نیوز
عملکرد ۱۰ ماهه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تشریح شد 19 بهمن 1400

عملکرد ۱۰ ماهه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز بنادر کشور تشریح شد

به گزارش پایگاه خبری وقایع نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جذب سرمایه‌گذاری ۲۴ هزار و ۹۵ میلیارد ریالی بخش غیردولتی در بنادر تجاری در قالب ۱۱ فقره قرارداد که مجموع سرمایه‌گذاری غیردولتی در بنادر کشور را به ۲۰۱ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال در قالب ۳۴۹ قرارداد افزایش داده، از اتفاقات مهم دیگری است که برای بنادر کشور طی مدت اشاره شده، رخ داده است.