بایگانی‌های احزاب - وقایع نیوز
غرضی: با تمام دولت‌ها درگیر بودم/ هاشمی مرا تحمل می‌کرد 15 اسفند 1399

غرضی: با تمام دولت‌ها درگیر بودم/ هاشمی مرا تحمل می‌کرد

عضو کابینه سازندگی خود را منتقد دولتهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: با عملکرد هیچ رییس جمهوری موافق نبودم و با تمام دولت‌ها درگیر بودم و دائم انتقاد می‌کردم؛ در دهه هفتاد مرحوم هاشمی رفسنجانی دل خوشی از من نداشت ولی تحملم می‌کرد.