بایگانی‌های احمد المنظری - وقایع نیوز
تجربه موفق ایران در مدیریت کرونا را با سایر کشورها به اشتراک می‌گذاریم 29 بهمن 1399
مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:

تجربه موفق ایران در مدیریت کرونا را با سایر کشورها به اشتراک می‌گذاریم

مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت گفت: این سازمان حمایت‌های خود را از ایران ادامه می‌دهد و یکی از مهم‌ترین اقدامات ایران این است که تجربه موفق خود در زمینه مدیریت کرونا را با کشورها در میان بگذارد تا این تجربه‌ها را نه در سطح منطقه، بلکه فراتر به اشتراک بگذاریم.