بایگانی‌های احمد مظفر - وقایع نیوز
مهرآباد با بیش از دو هزار پرواز هفتگی 30 بهمن 1400
بررسي عملکرد فرودگاه‌هاي کشور در ده ماه گذشته؛

مهرآباد با بیش از دو هزار پرواز هفتگی

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به نقل از ایرنا؛ احمد مظفر ضمن اعلام این خبر گفت: به منظور بررسی منطقی و دقیق تر فرودگاه‌های تحت پوشش شرکت فرودگاه‌ها، فرودگاه‌ها به پنج گروه بین‌المللی، فرودگاه‌های داخلی با بیش از ۱۰۰۰ پرواز، فرودگاه‌های داخلی با کمتر از ۱۰۰۰ پرواز، فرودگاه‌های اقماری و فرودگاه‌های نفت، تقسیم بندی شده و بر اساس آن متوسط روزانه اعزام و پذیرش مسافر و متوسط هفتگی تعداد نشست و برخاست هواپیماها اعلام شده است.