بایگانی‌های احکام حقوقی - وقایع نیوز
رفع مشکل احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی 31 فروردین 1400

رفع مشکل احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: با بررسی مجدد احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی ، این مشکل به زودی رفع و احکام جدید صادر می شود.