بایگانی‌های احیای اعتبار چک - وقایع نیوز
سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادلات 24 فروردین 1400

سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادلات

قانون جدید چک می‌تواند با احیا اعتبار چک در مبادلات به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمک شایانی نماید و به این ترتیب تأمین نقدینگی در محیط کسب و کار ایران را تسهیل کند.