بایگانی‌های احیای کامل برجام - وقایع نیوز
ربیعی: به اعلام احیای کامل برجام در این دولت امیدواریم 11 خرداد 1400

ربیعی: به اعلام احیای کامل برجام در این دولت امیدواریم

سخنگوی دولت اعلام کرد که به اعلام احیای کامل برجام تا پیش از پایات کار دولت بسیار امیدواریم .