بایگانی‌های اخذ مجوز صادراتی - وقایع نیوز
نداشتن کد بین‌المللی مشکل اصلی صادرکنندگان به روسیه 08 مهر 1400

نداشتن کد بین‌المللی مشکل اصلی صادرکنندگان به روسیه

نداشتن کد بین‌المللی مشکل  اصلی صادرکنندگان به روسیه، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی اظهار داشت: صادرات محصولات لبنی به این کشورها، محدود نشده است و اگر شاهد خللی در این زمینه هستیم مربوط به اخذ نکردن کد بین‌المللی از سوی کارخانه‌های تولیدی ایران است.