بایگانی‌های اخلاق - وقایع نیوز
فرشاد مومنی : آیا با سیاست های تورم زا ارادت مردم به دین و اخلاق را بیشتر می کنید؟ 15 تیر 1401

فرشاد مومنی : آیا با سیاست های تورم زا ارادت مردم به دین و اخلاق را بیشتر می کنید؟

پرسش فرشاد مومنی از روحانیت: آیا با سیاست های تورم زا ارادت مردم به دین و اخلاق را بیشتر می کنید؟/ نمی بینید بر سر خود و جامعه چه آورده اید؟

در روستاها گوسفند تاجیکی، ماکان گله دار زیاد دیده‌ایم 26 مهر 1400
این کارها شهامت و بی‌پروایی نمی‌خواهد فقط کرامت انسانی نیاز است و...

در روستاها گوسفند تاجیکی، ماکان گله دار زیاد دیده‌ایم

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: علیرضا کیهان‌پور، روزنامه نگار بخش کشاورزی: خوشا به سعادت کسانی که علاقه به مطالعه داشته و مرور تاریخ موجب بالندگی و آموختن درس‌ها و آموزه‌هایشان شده و به دانش و تجربیات خود می‌افزایند ودر تحلیل مسائل تخصصی رسانه‌ای به یک جامع نگری نسبی ونه مطلق رسیده‌اند.