بایگانی‌های اداره ثبت - وقایع نیوز
لزوم بازنگری جدی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 28 دی 1400
دکتر سیمین حاجی‌پور ساردویی از برگزاری نخستین جلسه کافه «آموزش و پژوهش مطالعات زنان» خبر داد

لزوم بازنگری جدی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: در ایران، آمارها بیانگر آن است که در دو دهه اخیر کشور با بحران بی‌سابقه کاهش رشد جمعیت روبه‌رو شده است.