بایگانی‌های اداره کل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی - وقایع نیوز
مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار لغو شد 12 بهمن 1399

مصوبه غیر کارشناسی ستاد تنظیم بازار لغو شد

مدیرکل حمل و نقل و لجستیک سازمان بنادر و دریانوردی از لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه های انبارداری کالای اساسی در بنادر خبر داد.