بایگانی‌های اداره کل شکاربانی - وقایع نیوز
لرستان بر قله آبزی پروری آب‌های داخلی ایران 24 مرداد 1400
از سیمره تا کرخه موهبت الهی (بخش نخست)

لرستان بر قله آبزی پروری آب‌های داخلی ایران

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان‌پور: اگر رسانه‌های تخصصی و نویسندگان گمنام این عرصه در مورد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان‌هایی مانند لرستان بنویسند شاید کاری انجام شده و قلم و قدم اشان سرمنشاء خدمتی ناچیز محسوب شود.