بایگانی‌های اراذل و اوباش - وقایع نیوز
خط و نشان جانشین فرمانده ناجا برای اراذل و اوباش 03 دی 1399

خط و نشان جانشین فرمانده ناجا برای اراذل و اوباش

جانشین فرمانده ناجا خط و نشان های تندی را برای اراذل و اوباش کشید و تاکید کرد که برخورد با آنان عبرت آموز خواهد بود.