بایگانی‌های اراضی - وقایع نیوز
تغییر کاربری غیرقانونی اراضی به هیچ عنوان مجاز نیست 16 اسفند 1399
آیت الله رئیسی پس از غرس نهال به مناسبت روز درختکاری:

تغییر کاربری غیرقانونی اراضی به هیچ عنوان مجاز نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: تغییر کاربری اراضی خلاف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست.