بایگانی‌های اراک-اصفهان - وقایع نیوز
انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی و ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن 03 آذر 1400
عملکرد ۳ ماه نخست دولت سیزدهم در حوزه حمل‌ونقل ریلی:

انجام ۵۷ کیلومتر زیرسازی و ۶۴ کیلومتر ریل‌گذاری راه‌آهن

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزاره راه با انتشار گزارشی به ارائه دستاوردهای این وزارتخانه در سه ماه فعالیت دولت سیزدهم در حوزه های مختلف، از جمله اقدامات انجام شده و آتی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حوزه ساخت راه‌آهن پرداخته است.