بایگانی‌های ارباب رجوع - وقایع نیوز
حذف قیمت گذاری دستوری خواسته تمام تولیدکنندگان 22 تیر 1401
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران:

حذف قیمت گذاری دستوری خواسته تمام تولیدکنندگان

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: محسن نقاشی در گفت و گو با تولید و بازار با تاکید بر اینکه حمایت از تولید باید قانونی شود، اظهار کرد: در این صورت هر کسی نمی‌تواند یک بخشنامه برای تولید بدهد.