بایگانی‌های ارباب صنایع فرانسوی - وقایع نیوز
سیستم رازد‌‌اری بانکی سوئیسی 17 مرداد 1400

سیستم رازد‌‌اری بانکی سوئیسی

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین: سیستم ترابری سوئد‌‌ را مد‌‌رنیزه می‌سازد‌‌، پول ( گیلد‌‌ر ) فلورن هلند‌‌ را تثبیت کرد‌‌ه، پوند‌‌ انگلیس را از سقوط رهائی می‌بخشد‌‌.