بایگانی‌های ارتباطات زیرساخت - وقایع نیوز
انتشار فهرست زیان‌های نجومی شرکت‌های دولتی 01 اردیبهشت 1401

انتشار فهرست زیان‌های نجومی شرکت‌های دولتی

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از صنعت‌صنف، حرکت پیش رو و کم سابقه دولت در انتشار گزارش مالی ۳۱۳ شرکت‌های دولتی که با هدف شفافیت اقتصادی در ایران صورت گرفته بار دیگر نشان داد که اقتصاد شرکت‌های دولتی به سختی می‌گذرد و با بدهی‌های سنگین روبه‌رو است و این نکته بر اهمیت خصوصی‌سازی واقعی در ایران تاکید دارد.